RS 002 F. 472 ЦЕНТРИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ СИРОВИНАМА ИНДУСТРИЈЕ И ЗАНАТСТВА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЦЕНТРИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ СИРОВИНАМА ИНДУСТРИЈЕ И ЗАНАТСТВА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 472
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1946
Датуми постојања творца:     1945-1946
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,7, књига: 2, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Центри за снабдевање
Преузимање грађе:     Архив Војводине је примио регистратурски материјал настао радом Центара за снабдевање сировинама индустрије и занатства Војводине 1964. године, од Писарнице Извршног већа АП Војводине, заједно са материјалом више покрајинских органа управе и установа. Овај пријем је у Улазном инвентару Архива евидентиран под бројем 92, са бројем Записника о примопредаји 01-169/1-64 од 27. маја 1964. године.
Оквир и садржај:     Записници о конституисању центара и конференција произвођача појединих грана; табеларни прегледи потребних сировина за производњу у појединим гранама индустрије; спискови чланова центара; подаци о производним задацима предузећа и калкулације производних трошкова; подаци о потраживањима и дуговањима чланова центара; преписка у вези са набавком и издавањем сировина и погонског материјала; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по тематским групама, односно серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 195 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ЗАНАТСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top