RS 002 F. 488 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИШЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ, ТЕХНИЧКИХ И ТЕХНОЛОШКИХ СТРУКА

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИШЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ, ТЕХНИЧКИХ И ТЕХНОЛОШКИХ СТРУКА
Сигнатура:     RS 002 F. 488
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1982-1990
Датуми постојања творца:     1982-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,55, књига: 1, кутија: 21
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница вишег и високог образовања и васпитања пољопривредних, техничких и технолошких струка
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета заједно са регистратурским материјалом других самоуправних интересних заједница, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарница са пријемном канцеларијом ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.II 031.5-4/1-95 од 28. јула 1995. године.). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 329, примљено је 37 м архивске грађе, која је обухватала период од 1971 – 1991. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: евиденцију аката, списе о оснивању СИЗ – а, материјале са седница Скупштине и Извршног одбора СИЗ – а.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Регистратурски материјал овог фонда примљен је у Архив Војводине заједно са регистратурским материјалом других СИЗ-ова у несређеном стању. Извршено је разграничење регистратурског материјала, а затим и сређивање. Из фонда је излучен безвредан регистратурски материјал. Један део одабране архивске грађе је сређен по бројевима деловодног протокола, хронолошки, док је други део сређен по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 487 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНО – ТЕХНОЛОШКИХ СТРУКА (ФОНД)
RS 002 F. 489 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКЕ, ПРОСВЕТНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ СТРУКЕ (ФОНД)
RS 002 F. 492 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ВИШЕГ ОБРАЗОВАЊА (ФОНД)
RS 002 F. 493 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА (ФОНД)

 

Scroll to Top