RS 002 F. 489 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКЕ, ПРОСВЕТНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ СТРУКЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКЕ, ПРОСВЕТНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ СТРУКЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 489
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1982-1990
Датуми постојања творца:     1982-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,30, књига: 1, кутија: 27
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница за усмерено више и високо образовање и васпитање природно – математичке, просветне, здравствене, економске, правне и културно – уметничке струке
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета заједно са регистратурским материјалом других самоуправних интересних заједница, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарница са пријемном канцеларијом ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.II 031.5-4/1-95 од 28. јула 1995. године.). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 329, примљено је 37 м архивске грађе, која је обухватала период од 1971 – 1991. године.
Оквир и садржај:     Списи садрже: евиденцију аката; податке о оснивању и престанку рада СИЗ-а; материјале са седница Већа корисника, Већа радника и заједничких седница већа Скупштине СИЗ-а; материјале са седница Извршног одбора СИЗ-а и заједничких седница Извршног одбора СИЗ-а са другим органима; затим одлуке у вези са обављањем и унапређивањем усмереног вишег и високог образовања и васпитања; оснивање и финансирање виших школа и факултета; изградња, адаптација и опремање објеката виших школа и факултета; разматрање наставних планова и програма; материјална подршка издавачкој делатности виших школа и факултета; сарадња са одговарајућим покрајинским и републичким институцијама; кадровска питања.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Регистратурски материјал овог фонда примљен је у Архив Војводине заједно са регистратурским материјалом других СИЗ-ова у несређеном стању. Извршено је разграничење регистратурског материјала на целине које прате рад појединих СИЗ-ова и излучивање безвредног регистратурског материјала. Један део одабране архивске грађе је сређен хронолошки, по бројевима деловодног протокола, док је други део сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 487 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНО – ТЕХНОЛОШКИХ СТРУКА (ФОНД)
RS 002 F. 488 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИШЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ, ТЕХНИЧКИХ И ТЕХНОЛОШКИХ СТРУКА (ФОНД)
RS 002 F. 492 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ВИШЕГ ОБРАЗОВАЊА (ФОНД)
RS 002 F. 493 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА (ФОНД)

 

Scroll to Top