RS 002 F. 498 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА НАУКУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА НАУКУ
Сигнатура:     RS 002 F. 498
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1990-1992
Датуми постојања творца:     1990-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 11, књига: 5, кутија: 99
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд за науку
Преузимање грађе:     Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине, под ред. бр. 345, један део регистратурског материјала и архивске грађе фонда, у количини од 20 м је преузет од Рефералног центра Библиотеке Матице Српске, ( Записник о примопредаји архивске грађе II 031.5-3 од 2. октобра 2000. године. Други део грађе је преузет од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. II 031.5-14/2-05 од 7. децембра 2005. године ). На основу података из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 361, тада је преузето 8, 60 м регистратуског материјала.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи податке о раду и проблемима фонда као и податке о сарадњи са сродним установама у земљи и иностранству, затим материјале са седница разних комисија фонда, извештаје, записнике, планове и програме рада, разне материјале о стању и проблемима око научно – истраживачког рада на пројектима,документа о финансирању програма истраживања; обучавања и усавршавања научног кадра; стипендија; магистарских радова; докторских дисертација; научних публикација; инвестиција и опреме; међународне сарадње и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Пошто је регистратурски материјал овог фонда примљен заједно са СИЗ-ом за научни рад Војводине извршено је разграничење ова два фонда, а затим одабирање и сређивање грађе поменутог фонда. Мањи део одабране архивске грађе чини преписка, док је већи део сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 434 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА НАУЧНИ РАД ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top