RS 002 F. 499 ЦЕНТАР ЗА МАРКЕТИНГ, ИНФОРМАТИКУ И ТРЖИШНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ „ЦЕМИК”

Назив:     ЦЕНТАР ЗА МАРКЕТИНГ, ИНФОРМАТИКУ И ТРЖИШНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ „ЦЕМИК”
Сигнатура:     RS 002 F. 499
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1988-1998
Датуми постојања творца:     1988-1998
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2.5, књига: 1, кутија: 21
Назив/Име ствараоца(лаца):     Центар за маркетинг, информатику и тржишне комуникације „Цемик”
Преузимање грађе:     Архив Војводине је регистратурски материјал настао радом ствараоца примио у два наврата – најпре 9. априла 1998. године (број у Улазном инвентару Архива 339, број записника о приморедаји II 031.5-3/1-98), од ствараоца (у стечају), када је примљен сав материјал осим преписке за 1997. и 1998. годину, те 16. јуна 2004. године (број у Улазном инвентару Архива 351, број записника о приморедаји II 031.5-3/1-04), од имаоца Зоре Тркуље, бивше в.д. директорке ствараоца, када је примљен остатак материјала. Регистратурски материјал је примљен у несређеном стању, са књигама сачуваним у потпуности, а списима сачуваним највећим делом.
Оквир и садржај:     Деловодни протокол, записници са седница радничког савета, нормативна акта, списи о проценама вредности друштвеног капитала у предузећима, уговори о изради статута и оперативних аката за правна лица, уговори о изради рекламног материјала, уговори о изради пројеката, извештаји о проценама вредности некретнина физичких и правних лица, извештаји о обављању послова консалтинга за правна лица, списи са манифестација и скупова чији је организатор био Центар, ауторски уговори, публикације, програми рада, завршни рачуни, платни спискови и картони личних доходака.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа је највећим делом сређена по годинама и деловодним бројевима, док је мањи део сређен по тематским групама, односно серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top