RS 002 F. 500 ДРУШТВО МУЗЕЈСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ДРУШТВО МУЗЕЈСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 500
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1962-1994
Датуми постојања творца:     1959- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,38, књига: 2, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Друштво музејских радника Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Друштва музејских радника Војводине – Секције историчара уметности преузет је од Спомен-збирке Павла Бељанског 2000. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 031.5-1/2000 од 1. марта 2000. године). У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд заведен је под бројем 343.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 500. чине: деловодни протоколи, годишњи извештаји о раду, скупштине Друштва музејских радника Војводине, састанци Управног одбора, састанци Извршног одбора, састанци Председништва Друштва, конференције, састанци секције историчара уметности, завршни рачуни, рад на попису сликарских и вајарских дела у музејимна и галеријама Војводине, награда КПЗ “Искра културе”, списак чланова секције и Друштва, персонална документа и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Један део грађе фонда 500. сређен је по принципу провенијенције, хронолошки и по бројевима деловодног протокола. Други део сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: скупштине Друштва музејских радника Војводине, састанци Управног одбора, састанци Извршног одбора, састанци Председништва Друштва, конференције, састанци секције историчара уметности, завршни рачуни, рад на попису сликарских и вајарских дела у музејимна и галеријама Војводине, награда КПЗ “Искра културе”, списак чланова секције и Друштва, разно и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Scroll to Top