RS 002 F. 501 ЗБИРКА ЛИТОГРАФИЈА ФРАНЦА ГЕРАША “АУСТРИЈСКА ВОЈСКА 1620 – 1860”

Назив:     ЗБИРКА ЛИТОГРАФИЈА ФРАНЦА ГЕРАША “АУСТРИЈСКА ВОЈСКА 1620 – 1860”
Сигнатура:     RS 002 F. 501
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1849-1855
Обим и носач записа јединице описа:     кутија: 2, литографија: 64
Назив/Име ствараоца(лаца):     Гераш Франц (Gerasch Franz), сликар и литограф
Историјат творца:     Гераш Франц (Gerasch Franz), сликар и литограф, рођен је у Бечу 22.06.1826. године, где је и умро 1893. године. Био је ученик Ј. Месмера (J.Moesamer)и Штајнфелда (Steinfeld), а затим код полубрата П.Ј.Н. Гајдера (P.J.N. Geiger). Сликао је за надвојводу Леополда (серија сцена бојева у војним походима 1848 – 1849. године (акварел и литографије. Литографије које је радио у периоду од 1849 – 1856., под називом “Аустријска војска од Фердинанда II до Франца Јосифа I,које су сачуване (64 литографије)и које представљају наведену Збирку која се чува у Архиву Војводине.
Историјат фонда/збирке:     Збирка је хронолошки сређена и урађен је Сумарни инвентар (1990) са пописом и аналитичким описима свих литографија. Збирка је у целини дигитализована.
Преузимање грађе:     Нема података од кога је преузета грађа, а у Образцу I, који је саставни део Досијеа Фонда и који се попуњава за унос података за Водич, стоји да су литографије “затечене у Државној архиви у Новом Саду, после II светког рата”.
Оквир и садржај:     Фонд садржи литографије, уметнички обрађене и урађене у боји, у укупној количини од 64 литографије. Свака литографија је датирана и наведен је опис на који се односи, односно који лик представља.
Допуне:     У фонд су накнадно укључене 3 (три) литографије које су пронађене 1990. године.
Систем сређивања:     Збирка је сређена по хронолошком принципу, настајања литографија и подељена је у 7 група и то:
I од бр.1 – 6, period 1620 – 1650. године
II од бр.7 – 12, период од 1683 – 1748. године
III од бр.13 – 24, период од 1750 – 1790. године
IV од бр. 25 – 29, период од 1790 – 1809. године
V од бр. 30 – 40, период од 1809 – 1835. године
VI од бр. 41 – 46, период од 1835 – 1848. година
VII од бр. 47 – 61, период после 1848. године
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру (литографије).
Информативна средства:     Аналитички инвентар
Сумарни инвентар
Постојање и место чувања оригинала:     Архив Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Збирка је дигитализована у Архиву Војводине.

 

Scroll to Top