RS 002 F. 502 ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 502
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1961-1989
Датуми постојања творца:     1953- нема података да ли је престао с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,85
Назив/Име ствараоца(лаца):     Туристички савез Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал Туристиччког савеза Војводине преузет је 2000. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-2/1 од 18. јула 2000. године). Преузета грађа обухвата период од 1961. до 1989. године, у количини од 1,5 m. У Књизи улазног инвентара овај фонд је заведен под бројем 344.
Допуне:     Према тренутним подацима не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд није сређен.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top