RS 002 F. 513 ВЕПРОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     ВЕПРОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 513
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕПРОВАЦ
Распон грађе:     1906-1940
Датуми постојања творца:     1907-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,04, књига: 2, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Вепровачка задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа овог фонда примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор, из које је издвојена архивска грађа која чини овај фонд.
Оквир и садржај:     Записници са седница скупштине и управног одбора, правила задруге, нацрт прорачуна за 1940.г.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је систематизована у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Scroll to Top