RS 002 F. 514 САНТОВО – БЕЗДАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     САНТОВО – БЕЗДАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 514
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БАЧКИ БРЕГ
Распон грађе:     1880-1945
Датуми постојања творца:     1889-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Сантово-безданска задруга за одвађање унутрашњих вода
Историјат фонда/збирке:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор предао је Пољопривредном архиву Нови Сад, (према примопредајном записнику бр. 03-94/2-1967) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга и предузећа, међу којима и грађу Сантово-Безданске водне задруге.
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), фонд је пренет у Архив Војводине. Овај пријем заведен је под бројем 64 i 75 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Записници са скупштинских и одборских седница, списи Обласног хидротехничког одељка у Сомбору који се односе на ову задругу, евиденције власника водоплавног земљишта на територији ове задруге, буџети и завршни рачуни задруге, преписка у вези преузимања Сантово-безданске водне задруге од стране Сомборске водне задруге и друго.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Сомбору (од 7.12.2007. год.) Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река “Дунав и Тиса”, Сомбор, и Водопривредно предузеће “Западна Бачка”, Сомбор, поседују архивску грађу из периода од 1930., односно 1945. године. Постоји могућност да је део грађе настао радом творца овог фонда.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа подељена је на тематске групе, у оквиру којих је сложена хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 453 СОМБОРСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 87 ОБЛАСНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОДЕЉАК (ФОНД)
Scroll to Top