RS 002 F. 536 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 536
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1990-1992
Датуми постојања творца:     1990-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,24, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд социјалне заштите
Историјат фонда/збирке:      
Преузимање грађе:     Један део регистратурског материјала и архивске грађе преузет је од Извршног већа АП Војводине, Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. II 031.5-18/2-05 од 7. децембра 2005. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 365 преузето је 0,90 м регистратурског материјала. Други део грађе преузет је од Владе АП Војводине, Управе за заједничке послове покрајинских органа ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.II 031.5-7/2-10 од 5. октобра 2010. године ).Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 388 тада је преузето 0,07 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Архивску грађу Покрајинског фонда социјалне заштите чине записници и материјали са седница Савета Фонда, програми рада, извештаји о раду, правилници, аналитичко – студијски материјали
( анализе, информације, извештаји, белешке ) и финансијска документација.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа је примљена у несређеном стању. Приликом сређивања приступило се принципу слободне провенијенције. Пошто нису сачуване књиге, архивска грађа је сређена по серијама докумената, хронолошки у оквиру сваке серије. Већи део грађе сачињавају записници и материјали са седница Савета Фонда, док мањи део чине преписка и финансијска документација.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 535 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 329 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНА ИСТРАЖИВАЊА (ФОНД)
Scroll to Top