RS 002 F. 545 ДРУШТВО ГЕОДЕТСКИХ ИНЖEЊЕРА И ГЕОМЕТАРА НР СРБИЈЕ – СЕКЦИЈА НОВИ САД

Назив:     ДРУШТВО ГЕОДЕТСКИХ ИНЖEЊЕРА И ГЕОМЕТАРА НР СРБИЈЕ – СЕКЦИЈА НОВИ САД
Сигнатура:     RS 002 F. 545
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1923-1961 (недостају 1942-1950. г.)
Датуми постојања творца:     1923- с прекидом 1942-1950, нема података да ли је прест
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,58, књига: 8, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Друштво геодетских инжењера и геометара НР Србије – Секција Нови Сад
Преузимање грађе:     Архивска грађа фонда је издвојена приликом сређивања Збирке старих катастарских књига Архива Војводине (Ф.419).
Оквир и садржај:     Евиденције аката, записници са седница органа управљања са пратећим материјалима, оснивачка акта, нормативна акта, извештаји о раду, документација у вези са решавањем стручних питања, документација у вези са издавањем стручних публикација, финансијска документација, персонална документација, друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Уз помоћ деловодних протокла реконструисана је преписка, а за део фонда без сигнатура формиране су архивске јединице и сложене по тематици. За тематске групе и значајније предмете из преписке урађени су аналитички описи.
Пошто се приликом завођења предмета у деловодни протокол у 1928. и 1929. години серија бројева није завршавала 31. децембра, већ се протезала и по неколико месеци у наредну годину, за такве предмете је у сигнатури унета година у којој је серија бројева започета. На тај начин је избегнута могућност да се појаве два предмета са истом сигнатуром (нпр. један из јануара, а други из септембра исте године).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 419 ЗБИРКА СТАРИХ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА (ЗБИРКА)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југославије, Ф.502, САВЕЗ ГЕОДЕТСКИХ ИНЖИЊЕРА И ГЕОМЕТАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ, 1952. – 1992.
Scroll to Top