RS 002 F. 544 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ШТАМПУ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ШТАМПУ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ
Сигнатура:     RS 002 F. 544
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-1978
Датуми постојања творца:     1969-1978
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд за штампу, радио и телевизију
Историјат фонда/збирке:      
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од Извршног већа АП Војводине, Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. II 031.5-11/2-05 од 7. децембра 2005. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 358 преузето је 5,75 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи конститутивна акта, записнике са седница Управног одбора, спискове и евиденције чланова Управног одбора, програме рада, финансијске планове, извештаје о раду и завршне рачуне, захтеве за обезбеђивање средстава Фонду, захтеве за доделу средстава и решења о расподели средстава корисницима Фонда и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа овог фонда примљена је у Архив Војводине у несређеном стању. Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала, одабирање и сређивање архивске грађе. Пошто није сачувана евиденција аката, грађа је сређена по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 320 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top