RS 002 F. 562 ЛИЧНИ ФОНД СЛАВКА ОДИЋА

Назив: ЛИЧНИ ФОНД СЛАВКА ОДИЋА
Сигнатура: RS 002 F. 562
Ниво описа: ФОНД
Седиште:
Распон грађе: 1909-1983
Датуми постојања творца: 1915-2006
Обим и носач записа јединице описа:  метара: 0,9, кутија: 8
Историјат фонда/збирке:
Назив/Име ствараоца(лаца):
Преузимање грађе: Архивску грађу фонда је Архив Војводине откупио 17. октобра 2008. године од Зорана Рашковића из Сремске Каменице. Примопредаја је евидентирана записником број 031.5-10 и уписом у улазни инветар Архива Војводине под бројем 383. Укупно је примљено 22 кутије, односно 3,5 дужних метара грађе, без пописа, у несређеном и потпуно измешаном стању. Зоран Рашковић је накнадно, 30. маја 2022. године, Архиву Војводине поклонио још једну кутију грађе, фотографија и фотографских филмова, што је евидентирано записником број IV 630.14-5/1-22 и уписом у улазни инвентар под бројем 519.
Оквир и садржај: Уговори о изради публикација; личне белешке и преписка; рукописи, нацрти и материјали за монографију Десант на Дрвар; преписка, пратећа документација и варијанте чланака насталих на основу казивања Милана Тешића за зборник Средња Босна у НОБ; преписка са организаторима симпозијума Козара у НОБ и социјалистичкој револуцији, те рукопис, нацрти рада и преписи и факсимили архивске грађе; пописи дејстава и командног кадра немачке и хрватске војске; документи немачких обавештајних органа, војних јединица и дипломатске службе и други документи на немачком језику; италијански и хрватски документи из окупационог периода; записници Одељења за заштиту народа сачињени приликом саслушавања сарадника окупатора; записници са суђења, спискови и други документи у вези са лицима у служби окупатора и ратним злочинцима; писма и мемоарски записи из ратног периода; пропагандни материјали; фотографије десанта на Дрвар, припадника НОВ и ПОЈ и припадника и жртава окупатора, серија фотографија непознатог припадника немачких окупационих трупа у Грчкој, те фотографије непознатих особа и пејзажа; друго.
Допуне: Не очекују се допуне.
Систем сређивања: Грађа фонда је класификована и систематизована почетком 2017. године. Формиране су серије докумената, а према Упутству о сређивању личних и породичних фондова – правни и други списи, документи из делатности и фотографије. Документи из делатности су подељени у две серије, према томе да ли их је сачинио ствараоц фонда, или су у питању документи других стваралаца, а које је ствараоц фонда, као што је поменуто, прикупио за потребе своје делатности. Грађа, фотографије и фотографски филмови примљени 2022. године, сређени су и уложени у одговарајућа места у фонду током јануара 2024. године.
Део грађе је у форми увезаних досијеа и обухвата документе више различитих стваралаца, са нумерисаним страницама и кратким описом садржаја. С обзиром на то да садрже веома вредну грађу – рецимо документе о усташким злочинима која је током 1941. и 1942. прикупљао заповедник Полиције безбедности и службе безбедности у Београду – на досијеима нису вршене никакве даље интервенције, а сврстани су у одговарајуће подсерије према документима који у њима преовладавају.
Услови доступности: Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања: Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе: српскохрватски (латиница), српскохрватски (ћирилица), немачки (латиница), италијански (латиница)
Информативна средства: Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија: Нема копија.
Scroll to Top