RS 002 F. 558 ЗБИРКА ПЕЧАТА, ШТАМБИЉА И ЖИГОВА

Назив:     ЗБИРКА ПЕЧАТА, ШТАМБИЉА И ЖИГОВА
Сигнатура:     RS 002 F. 558
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:      
Распон грађе:      
Датуми постојања творца:      
Обим и носач записа јединице описа:      кутија: 9, печат: 500
Историјат фонда/збирке:      
Назив/Име ствараоца(лаца):     Збирка печата, штамбиља и жигова
Преузимање грађе:     За већину печата не постоје подаци о томе када су примљени и да ли су допуњавани током времена. Поседујемо само Записник о примопредаји печата и штамбиља, бр.VI I 031.5-2 од 2.6.1989, које је користио Природно – математички факултет у Новом Саду, од оснивања 1969. године, до укидања Одељења у Суботици и Зрењанину и до формирања Радне заједнице заједничких послова Природно – математичког факултета у Новом Саду. Тада је предато 10 печата и 35 штамбиља.
Оквир и садржај:     Збирку чини 500 матрица печата који су били у употреби у периоду од 1918. године до краја социјалистичког периода. У питању су печати органа управе,просветних, културних, и научних установа, друштвено-политичких организација и др.
Допуне:     Збирку је могуће допунити у наредном периоду.
Систем сређивања:     Сређивање ове збирке је извршено у складу са Упутством о обради и чувању печата и жигова. Грађа ове збирке разврстана је на основу Класификационе шеме за израду регистра печата – жигова, која је направљена у Архиву Војводине. Према овој шеми грађа је разврстана према групама делатности а у оквиру ових група хронолошки на следећи начин:
I УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
II ПРАВОСУЂЕ
III ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ, УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
IV ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
V СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
VI ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО
VII ДРУШТВЕНО – ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), мађарски (латиница), француски (латиница)
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија
Scroll to Top