RS 002 F. 75 ДЕЛИБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     ДЕЛИБЛАТСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 75
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ДЕЛИБЛАТО
Распон грађе:     1925-1945
Датуми постојања творца:     1914-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,24, књига: 5, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Делиблатска задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Панчеву предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967. године, архивску грађу водних задруга са овог подручја ( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967). Примљено је пет кутија и пет књига насталих радом ове водне задруге. Подаци о пријему се могу видети и у Извештају о извршеном програму рада Архива Војводине за 1968.годину ( Ф.121 01-64/1968. ). У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађе настале радом ове водне задруге је заведен под редним бројем 84 ( напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године).
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: Записници о раду органа управе, правила задруге; укидање самоуправе и постављање Комесара, одлука за изградњу објеката задруге, профили баре и канала „ Надела ”, лицитација радова на чишћењу канала, убирање водног доприноса, пројекат проширења латералних канала и копања нових, тражење пристанка власника земљишта за копање канала на њиховом земљишту; зајмови и отплате зајмова, предрачуни и завршни рачуни и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Приликом сређивања није се примењивало „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 370 ПАНЧЕВАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)

 

Scroll to Top