RS 002 F. 74 ЗАПОВЕДНИШТВО УТВРЂЕНОГ МЕСТА ПЕТРОВАРАДИН – НОВИ САД

Назив:     ЗАПОВЕДНИШТВО УТВРЂЕНОГ МЕСТА ПЕТРОВАРАДИН – НОВИ САД
Сигнатура:     RS 002 F. 74
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВАРАДИН
Распон грађе:     1914-1915
Датуми постојања творца:     1914-1915
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     ЗАПОВЕДНИШТВО УТВРЂЕНОГ МЕСТА ПЕТРОВАРАДИН
Историјат творца:     Одмах након избијања I светског рата против Србије 1914. Аустро-Угарска је прогласила подручје Петроварадина и Новог Сада због његове војне важности у тој фази операција као утврђену зону и ставила га под војну власт, због изузетног важног стратегијског положаја према Краљевини Србији. Војној управи додељен је цивилни комесар 28.08.1914.
Историјат фонда/збирке:     Збирка је добијена из Мађарске у оквиру реституционих захтева (1956-1960), а на основу Мировног уговора из 1947. год. Основне податке о збирци даје др. Фердо Хауптман: Југословенско- мађарски архивски преговори и њихови резултати; у Гласнику архива и Друштава архивиста Босне и Херцеговине, Сарајево 1961.Ексибити уведени у скраћеној форми,а одговори дословице.
Оквир и садржај:     Службена преписка др Гезе Русау, цивилног комесара утврђене зоне места Петроварадин-Нови Сад. Проверавања верности, шпијунажа, расписан ратни зајам, новине не смеју писати о ратним догађајима сем онога што им Коресподенц-биро јавља званично, коме треба радна снага добиће заробљенике.
Систем сређивања:     Грађа је регистратурски сређена.
Услови доступности:     Слобoдан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (латиница)
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 7 СЛОБОДНИ ВОЈНИ КОМУНИТЕТ ПЕТРОВАРАДИН (ФОНД)

 

Scroll to Top