RS 002 F. 8 ШАЈКАШКИ ГРАНИЧАРСКИ БАТАЉОН

Назив:     ШАЈКАШКИ ГРАНИЧАРСКИ БАТАЉОН
Сигнатура:     RS 002 F. 8
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТИТЕЛ
Распон грађе:     1768-1878
Датуми постојања творца:     1763-1873
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 38, књига: 127, кутија: 314
Назив/Име ствараоца(лаца):     ШАЈКАШКИ ГРАНИЧАРСКИ БАТАЉОН-ТИТЕЛ
Историјат творца:     Шајкашки граничарски батаљон добио је име по шајкашима, војницима некадашње речне флотиле Хабзбуршке монархије, у чијој су служби, још од XV века, углавном били Срби. Главни задатак им је био да од Турака бране прелаз преко Дунава (Београдским миром 1739. године, Дунав и Сава су постали границе између Аустрије и Турске).
Одлуку о формирању Шајкашког граничарског батаљона царица Марија Терезија донела је 1763. године. Уређење и рад Батаљона било је регулисано на основу Регуламента, који садржи 91. тачку, приказану на 20 страница. У састав Батаљона су најпре ушла места Тител, Лок, Мошорин, Гардиновци, Вилово и Жабаљ, а у размацима по неколико година касније: Госпођинци, Ковиљ (Доњи и Горњи Ковиљ), Шајкаш, Ђурђево, Каћ, Чуруг и последњи Надаљ. Територија која је улазила у састав Батаљона административно је била подељена прво на четири, а после на шест компанија (чета).
Компаније 1 – Госпођинци; Компанија 2 – Чуруг; Компанија 3 – Жабаљ/Josefsdorf; Компанија 4 – Ђурђево; Компанија 5 – Ковиљ; Компанија 6 – Тител.
Територијалне границе компанија су се мењале током времена. Тител је одређен за седиште, а мајор Теодор фон Станисављевић (Teodhor von Stanisavlevich) је био постављен за првог команданта Шајкашког батаљона. Мајор, који је стајао на челу Батаљона, био је непосредно потчињен Славонско-сремској генералној команди. У водно-саобраћајној служби био је подређен врховном Бродарском уреду у Бечу.
У Нацрту закона од 9. јуна 1872, налаже се укидање Војног граничарског система у областима Банатске војне границе и Тителског батаљона, као и повезивање делова тих области са Угарском у законодавном и администартивном смислу.
У погледу Тителског батаљона, наложено је пре свега да се распусте и батаљонске управне власти и да на њихово место почевши од 1. новембра 1872. ступе комисије које ће спровести послове провинцијализације, при чему ће бити ангажовани службеници претходне, батаљонске власти. Од овог дана, управна окружја добила су назив Stuhlbezirk (судски окрузи). Године 1872, 1. новембра, расформирани су и батаљонски суд и батаљонски затвор у Тителу. Уместо распуштеног батаљонског суда у Тителу, формирани су у главним местима судских округа, у Тителу и Жабљу, по један краљевски угарски окружни суд.
Године 1873. 27. јуна, Фрањо Јосиф (Franz Joseph) цар Аустрије, краљ Угарске, проглашава Закон о укидању Војне границе и Тителског батаљона и указује на неопходне мере преласка из војне у цивилну управу.
Током 1873. године Земаљски округ батаљона је потпуно провинцијализован. Организација Батаљона, судство и заступништво у парламенту били су регулисани мађарским законским чланом XXVII из 1873. године. Према њему је овај округ, састављен из тителског и жабаљског судског округа, са сопственим изборним округом, са главним изборним местом Тител и с правом на једног заступника у парламенту у Будимпешти, прикључен Бачко-бодрошкој жупанији.
Историјат фонда/збирке:     Архивски фонд Шајкашки граничарски батаљон – Тител (Ф. 8), чува се у Архиву Војводине, инвентарисан је под редним бројем 8 и категорисан као фонд од изузетног значаја. Фонд је архивистички сређен, урађен је сумарни инвентар (2012), а аналитички обрађено је 1/4 грађе.
Фонд садржи 441 инвентарну јединицу, од тога 127 књига или њихових сачуваних делова и 314 кутија. Својевремено је извршено микрофилмовање дела архивске грађе наведеног Фонда.
Од 1970-1979. године рађено је сређивање и обрада наведеног фонда. У картону за обраду су наведени поступци сређивања, као и обраде (микрофилмовање и аналитика). 2011. године рађена је ревизија књига, додавање нових књига, које су се налазиле ван фонда, њихово груписање по категоријама и хронолошки, као и стављање ознака. Преглед и утврђивање стварног стања картотеке и њихова измена односно допуна. Издвајање из VARIA-e. Додатно сређивање грађе фонда и улагање педмета који су се налазили унутар VARIA-e, индентификованих као грађа Шајкашког батаљона. 2012. године вршена ревизија књига и списа, и регистратурско сређивање, прегледање картотеке, писање сумарног инвентара итд.
Преузимање грађе:     На основу податка из Деловодног протокола Архива Војводине, који је сачуван у архивском фонду Ф. 121., сазнајемо да је пренос грађе некадашњег Шајкашког батаљона, која се налазила у Тителу, извршен 16. марта 1928. године, заведен под редним бројем 31 у Деловоднику од 1926-1931. године.
Део архивске грађе преузет је од Рукописног одељења Матице српске, дана 23. 10. 1989. године. Постоји примопредајни записник састављен између Рукописног одељења и Архива Војводине и налази се у досијеу архивског фонда Шајкашког граничарског батаљона.

Оквир и садржај:     Команда батаљона:
Статути, изградња шајки и њихово одржавање, извештаји о становништву, извештаји о пољопривреди, извештаји о здравственом стању становништва, извештаји о фабрикама и занатству, о трговини, о школству и култури, о саобраћају, о финансијама, о водостају на рекама и метеоролошки извештаји, исељавање становништва, дезертерство, судство (преки суд, саслушање, пресуде), мајстoрске дипломе, женидбене дозволе, рапорти, пасоши, вашари, платни спискови официра и војника, војно снабдевање, издавање дозвола за лов и риболов (и вандровања), спречавање кријумчарења у Турску, тестаменти, смртовнице.

Компанија:
Уговори о коришћењу пашњака, тестаменти, крађе коња, обрачуни на станарине официрских станова, купопродајни уговори, извештаји о имовном стању граничара, предрачуни мајсторских радова, молбе за вођење занатских радњи, попис породица које су страдале за време „Ребелије“ 1848. године и треба да добију помоћ из Русије, мајсторски предрачуни за изградњу официрских станова, одређивање цена алкохолних пића, молбе за отпуст из војске, издавање земље у закуп, молбе за набавку дудових садница, извештај централне ревизионе комисије о ново објављеним књигама, лицитација понтонских чамаца, изградња школа, одређивање закупнине за риболов, уговори о сечи дрва, ветеринарски извештаји о здравственом стању стоке, оправке понтoнских мостова, потернице, молбе за инвалиднину, обавештења о новим издањима уџбеника за ученике основних школа у Шајкашком батаљону, молбе за помоћ из сирочадске благајне, уредба о примању болесника на лечење у Тителску болницу, извештаји о стању житарица, купопродаја винограда, лицитације огревног дрвета, снабдевање муницијом и осталим војним материјалом, табеларни прегледи стања житарица и воћа, примопредајни записници граничарских имања, извештаји о стању зимских усева, изградња и поправке путева итд…

Допуне:     Не очекује се допуна.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски, по систему провинијенције. Предмети који су без сигнатуре сређени су хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), латински (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф. 8
Постојање и место чувања копија:     Својевремено је извршено микрофилмовање дела архивске грађе наведеног Фонда.
Инвентарни број микрофилмске ролне је од броја 1.472 до 1.551.
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Панчево, Ф.758. Немачко-банатски граничарски пук број 12 (1756-1872)
Напомена о објављивању:     Љиљана Радовац, Архивски фонд Шајкашки граничарски батаљон – Тител, Tschaikisten Gränz Infanterie Bataillon (1763-1872) 1768-1873, у: Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, број 6, Нови Сад, 2012, стр. 50-59.
Напомена :     У почетку рада Шајкашког батаљона документа су завођена према сигнатурама Команде, а само спорадично се појављују наговештаји сигнатура за реферате(Referate ). Команда батаљона садржи сигнатуре реферата, а док се они нису формирали, администрација се заводила према сигнатурама Команде.

 

Scroll to Top