RS 002 F. 81 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ

Назив:     МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ
Сигнатура:     RS 002 F. 81
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1918-1922
Датуми постојања творца:     1919-1920
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,13, кутија: 60
Назив/Име ствараоца(лаца):     Министарство просвете – Одсек за Банат, Бачку и Барању
Преузимање грађе:     Управник Државне архиве у Новом Саду обавестио је 20. новембра 1940. године Начелника Просветног одељења Банске управе у Новом Саду да је архива Просветног одсека за Б.Б.Б. из 1919/20. год. пренета из Министарства просвете у Државну архиву у Новом Саду (Ф.121.222/1940). Грађа овог фонда у количини од 120 свежњева (13,5 метара) пренета је у Архив Војводине у Сремским Карловцима 1956. године, приликом сеобе Архива из зграде Покрајинског Извршног већа у Новом Саду.
Оквир и садржај:     Оснивање, организација и промене у организацији одсека, стварање неопходних услова за рад основних и средњих школа (обезбеђење зграда, финансијских средстава, наставног кадра и уџбеника), обнова рада школа и оснивање нових школа, уједначавање школских система, подржављавање школа верских организација, спорови са појединим црквама и верским организацијама око зграда и друге имовине школа које су раније биле под патронатом појединих верских организација, проблеми издавања и штампања уџбеника на српском језику и доношења нових наставних програма и проблеми око уписа у школе са одређеним наставним језиком, разни течајеви и курсеви, културно-уметничка и просветна друштва, стање у разним областима културе (библиотеке, музеји) и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Сређивање фонда извршено је у више наврата (1967-1969, 1977-1983, 1989, 2003 и 2005. године). Архивска грађа је сређена већим делом по принципу провенијенције, односно хронолошки по бројевима деловодног протокола. За мањи део грађе која није имала сигнатуру формиране су архивске јединице (предмети).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), латински (латиница), француски (латиница), словачки (латиница), руски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 82 ЖУПАНИЈСКО ШКОЛСКО НАДЗОРНИШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 36 МИНИСТАРСТВО ВЕРА И ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ (ФОНД)
RS 002 F. 76 НАРОДНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)

 

Scroll to Top