RS 002 F. 80 ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО

Назив:     ДРЖАВНО ТУЖИОШТВО
Сигнатура:     RS 002 F. 80
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1919-1941
Датуми постојања творца:     1918-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,60, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Државно тужиоштво
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Окружног суда, Нови Сад, 27.09.1962. године (према примопредајном записнику 01-268/1-62) архивску грађу и регистратурски материјал правосудних органа из периода Краљевине Југославије који су имали седиште у Новом Саду (Окружног суда Нови Сад, Апелационог суда, Државног правобранилаштва, Државног тужиоштва и Одељења “Б” београдског касационог суда), у укупној количини од 988 свежњева и 1351 књига. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 83.
Оквир и садржај:     Грађа садржи дисциплинске и кривичне предмете који се односе на крађе, оштећења туђег иметка, провале, проневере, клевете, увреде државног надлештва, убиства, силовања и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу провинијенције, по годинама и ознакама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 79 ОКРУЖНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 89 АПЕЛАЦИОНИ СУД (ФОНД)
RS 002 F. 90 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО (ФОНД)
RS 002 F. 100 ОДЕЉЕЊЕ “Б” БЕОГРАДСКОГ КАСАЦИОНОГ СУДА (ФОНД)
RS 002 F. 159 НОВОСАДСКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО (ФОНД)

 

Scroll to Top