RS 002 F. 94 ИНВАЛИДСКИ ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ, БАРАЊУ И СРЕМ МИНИСТАРСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

Назив:     ИНВАЛИДСКИ ОДСЕК ЗА БАНАТ, БАЧКУ, БАРАЊУ И СРЕМ МИНИСТАРСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ
Сигнатура:     RS 002 F. 94
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1923-1926
Датуми постојања творца:     1920-1926
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Инвалидски одсек за Банат, Бачку, Барању и Срем Министарства за социјалну политику
Преузимање грађе:     Не зна се када је тачно примљена архивска грађа настала радом Инвалидског одсека за Банат, Бачку, Барању и Срем Министраства за социјалну политику у Новом Саду.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: прописи о исплати инвалидских надокнада; додела помоћи ратним удовицама у одећи и обући; давање додатака инвалидима и њиховим породицама; преписка између Великог жупана и Инвалидског одсека, Удружења ратних инвалида и Инвалидског одсека у којима се говори о сиромаштву ратних инвалида; спискови ратних сирочади; подаци о указном особљу одсека; подаци о издацима одсека; предлози буџета; расписи Министарства социјалне политике и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.94 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 112 ОБЛАСТ БАЧКА (ФОНД)
RS 002 F. 101 ДУНАВСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југославије, Ф.39 Министарство социјалне политике и народног здравља Краљевине Југославије ( 1929 – 1941); 1918 – 1941

 

Scroll to Top