RS 002 F. 93 ЖУПАНИЈСКИ АГРАРНИ УРЕД

Назив:     ЖУПАНИЈСКИ АГРАРНИ УРЕД
Сигнатура:     RS 002 F. 93
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СУБОТИЦА
Распон грађе:     1919-1923
Датуми постојања творца:     1920-1923
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,11, књига: 11, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Жупанијски аграрни уред
Преузимање грађе:     Приликом пресељења Државне архиве АП Војводине у Сремске Карловце 1956. године, из зграде Извршног већа АП Војводине пренета је и грађа Жупанијског аграрног уреда у Суботици, заједно са грађом фондова о аграрној реформи и колонизацији на подручју Војводине за период 1919-1941. године (Улазни инвентар Архива Војводине бр. 51).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; документа о оснивању, организацији, стварној и територијалној надлежности органа за спровођење аграрне реформе на подручју горње Бачке; преписку насталу рaдом провизорне аграрне администрације на припремним радовима за спровођење аграрне реформе; преписку у вези са радовима на утврђивању објеката аграрне реформе на великим поседима; податке о величини и економском стању поседа који падају под удар аграрне реформе; записнике и решења о одвајању земљишта и зграда од појединих велепоседа и издавању у привремени (четворогодишњи) закуп аграрним интересентима; решења о одвајању земљишта великих поседа за колонизацију добровољаца; жалбе велепоседника на одлуке и решења аграрних власти у вези са утврђивањем величине поседа, правним третирањем поседа и самог велепоседника, одузимањем земљишта за сврхе аграрне реформе и др; спискове аграрних интересената по општинама са подацима о њиховим породичними економским приликама; спискове добровољаца; преписку у вези са доделом аграрне земље месним аграрним интересентима, добровољцима, оптантима из Мађарске и избеглицама из Истре; извештаје општинских поглаварстава о избору чланова аграрних одбора и списи о њиховој делатности; акта о оснивању аграрних заједница; преписку у вези са експропријацијом земљишта великих поседа за потребе колонизације, за кућишта сиромашних земљорадника, за изградњу цркава и школа на колонијама и друго.

Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     У периоду од 1962. до 1966. године фонд је издвојен из масе регистратурског материјала фондова о аграрној реформи и колонизацији, а затим регистратурски сређен по годинама и бројевима деловодног протокола и смештен у фасцикле. Издвојени фонд састојао се од 17 фасцикли списа и 12 књига. До 1969. године фонд је регистратурски сређен по годинама и бројевима деловодног протокола и тематским групама које су формиране у регистратури. Након последње ревизије фонда, одабрана архивска грађа која обухвата период 1919-1923. године сређена је по принципима регистратурског пословања ствараоца фонда – хронолошки по бројевима деловодног протокола и тематским групама формираним у регистратури. Приликом сређивања архивског фонда Ф. 99 Комисија за ликвидацију аграрне реформе у Новом Саду издвојен је известан број списа (0,12 m) који по садржају, хронолошки и територијалној надлежности припадају архивском фонду Жупанијски аграри уред у Суботици. Издвојени списи су сe углавном односили на рад провизорне аграрне администрације, основане 1919. године на припремaма за спровођење аграрне реформе на северу Бачке. Преписка поверенстава за аграрну реформу за срезове Сента и Бачка Топола и Поверенства за град Суботицу смештена је на почетак архивског фонда, па је временски распон архивске грађе фонда измењен на период 1919-1923. година.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлукoм Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Никола Николић, Татјана Булић, Архивски фондови о аграрној реформи и колонизацији 1919-1945, Водич, Сремски Карловци, 1969.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 150 МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ ЈУЖНИХ КРАЈЕВА (ФОНД)
RS 002 F. 98 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југославије, Ф. 096, Установе аграрне реформе Краљевине СХС (1919-1929), 1913-1944.
Архив Југославије, Ф. 067 Министарство за пољопривреду Краљевине Југославије, (1919-1941), 1919-1941.
Напомена о објављивању:     Никола Л. Гаћеша, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој 1918-1941, Нови Сад, 1968.
Scroll to Top