Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944

Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944 : Бачка и Барања

Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини: 1941-1944

Књига 1

Бачка и Барања

Издавачи
Архив Војводине – ИК „Прометеј“

Нови Сад 2020.

Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944 : Срем

Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини: 1941-1944

Књига 2

Срем, Свеска 1

Издавачи
Архив Војводине – ИК „Прометеј“

Нови Сад 2020.

 

ЦИТАТ ИЗ КЊИГЕ:

ЗЛОЧИНИ УСТАША У ВОЈВОДИНИ

Осим забране књиге о злочинима Мађара у Бачкој и Барањи, била је забрањена и ова, прва књига која је написана после Другог светског рата о злочинима усташа, Немаца и домобрана у Срему у Независној Држави Хрватској. А зашто је забрањена? Када је књига одштампана и била спремна за дистрибуцију, два припадника ОЗНЕ (Одељење за заштиту народа) одузели су целокупно издање и камионом одвезли незнано куда. Никада нико и ништа није рекао о тим књигама. Нова власт КПЈ (Комунистичка партија Југославије) донела је и нова упутства, прописе, законе. У свим местима оснивани су месни одбори, па тако и у Срему. Oдбори су добили наређење да попишу жртве Другог светског рата са свог подручја. Службеници месних одбора, су наравно, морали да ураде поверени им задатак, јер партијски надзор је био веома строг.

  Тако почиње попис жртава усташког, немачког и домобранског терора, последичног геноцида над Србима, Јеврејима и Циганима у Срему. Сви подаци прикупљених пописа долазе у Анкетну комисију за Војводину (Анкетна комисија је имала и Анкетну комисију за Срем, за Банат и Бачку са Барањом) са седиштем у Новом Саду, а касније бивају трајно смештени у Музеј револуције, који се такође налази у Новом Саду. Председник Експозитуре Анкетне комисије за Срем био је шидски Јеврејин, др Корнел Лебл, који се током 1945, трајно иселио у Израел. Тада Анкетна комисија за Војводину, именује 1. јуна 1945, за члана Експозитуре, Душана Т. Бабића, мога оца, који је дужност обављао до првог маја 1947. године…

* * *

  Када говоримо о логорима Јасеновац, који се једини помињао у послератном периоду, он је био маска, покрио је у ствари и закрилио НАЈВЕЋИ ЖИВИ ЛОГОР У ЦЕЛОЈ историји света, који има своје име, а зове се Независна Држава Хрватска!!!

  У том ВЕЛИКОМ ЛОГОРУ било је безброј мањих логора, који су били ужасавајући по својој неизрецивој бруталности, суровости и крволоштву, а најбруталнији од свих био је Јасеновац у коме су жртве убијане на 57 разних начина.

  Имао је тај ВЕЛИКИ ЛОГОР и своју специфичност у целој историји света, а то су ЛОГОРИ ЗА ДЕЦУ: ЈАСТРЕБАРСКО, СИСАК…

  И ту долазимо до поенте овог предговора:

  НАЈВЕЋИ ЖИВИ КОНЦЕНТРАЦИОНИ ЛОГОР свих времена у свету, била је НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА!!!

Др Јован Бабић

Scroll to Top