Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944

Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941-1944


САОПШТЕЊА О ЗЛОЧИНИМА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ 1941–1944

КЊИГА 1: БАЧКА И БАРАЊА

ПРОМЕТЕЈ
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, 2020.

ЦИТАТ ИЗ КЊИГЕ:

ЗЛОЧИНИ ОКУПАТОРА У ВОЈВОДИНИ
(БАЧКА И БАРАЊА) 1941–1944

З а б р а њ е н а   к њ и г а

   Зашто у поднаслову забрањена књига? Према казивању мог покојног оца Душана Т. Бабића, издање су запленили официри ОЗН-е, а књигу је издала Државна анкетна комисија – Покрајинска комисија за Војводину, 1946. године.

  Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини, сачинила је већ 1945. године, сажете налазе Комисије за Бачку и Барању (Zločini okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini. III. grupa masovnih zločina, Racija: Ubistvo i pokolji; sistematski teror; mučenja građanskih lica; silovanja; pljačke)
и објавила их као књигу под насловом Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–1944, књига 1, Бачка и Барања, у јануару 1946, у тиражу од 4.000 примерака (Одељак о „Рацији” у тој књизи стр. 121–224). Друга књига, објављена је у јулу 1946. године у тиражу од 7.000 примерака, са насловом Саопштења о злочинима окупатора и њихових помагача у Војводини 1941–1944, књига 2, Срем, свеска 1. У обе књиге, најављено је да ће бити објављена и једна књига о злочинима у Банату, као и друга свеска о злочинима у Срему, али се то није догодило.
Очигледно је опредељење за неговање братства и јединства утицало на то да објављене књиге буду нагло повучене, али пошто су тиражи били високи, још увек се може пронаћи неки примерак код појединаца или у библиотекама.

  Важна напомена за данашњег читаоца. Према административној подели из 1922. године, данашња територија АП Војводине, била је подељена на Бачки округ (где је припадала и Барања), Београдски округ (овде је припадао Банат) и Сремски округ…

Scroll to Top