Састанак Актива Архива Војводине

Састанак Актива Архива Војводине

Данас, 18. јануара 2019. године одржан је састанак Архива Војводине у архивском холу.

За састанак је био предложен Дневни ред ког су чиниле четири тачке:

  1. Информације са Скупштине ДАРВ-а и састанка Председништва ДАРВ-а, одржаних 21. децембра 2018;
  2. Разматрање Нацрта закона о архивској грађи и архивској делатности;
  3. Предлози програма рада Друштва за 2019. годину и
  4. Разно.

Председница Актива Архива Војводине Љиљана Дожић отворила је састанак, а потом члановима Актива саопштила одлуке које су донете на Скупштини и састанку Председништва Друштва архивских радника Војводине на којима су изабрани чланови Председништва Друштва, секретар и председник Друштва. По 2. тачки дневног реда, чланови Актива су дискутовали о Нацрту закона о архивској грађи и архивској делатности и износили своје предлоге о евентуалној измени и допуни истог. Новоизабрани председник ДАРВ-а Мирослав Јаћимовић је у кратким цртама изнео планове програма рада Друштва и позвао колеге да му до краја текућег месеца доставе своје предлоге који ће бити размотрени и уважени.

Састанак Актива Архива Војводине

Scroll to Top