22. седница Управног одбора Архива Војводине

Cедница Управног одбора Архива Војводине

У петак 01. новембра 2019. године сазвана је 22. седница Управног одбора Архива Војводине која је одржана у просторијама Архива. На седници су усвојене:

1. Измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2019. годину;

2. Измене и допуне Програма рада Архива Војводине за 2019. годину;

3. VII (седме) измене и допуне Плана набавки Архива Војводине за 2019. годину.

Scroll to Top