СРБИЈА У ОЧИМА ИТАЛИЈАНСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ 1878–1908.

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Аутор текста и каталога изложбе
Др Јована Иветић

Уредник
Мср Љиљана Дожић

Дизајн каталога
Јелена Бојановић

Превод каталога на италијански
Др Јована Иветић

Лектура текста на српском језику
Мср Ивана Гојковић

Лектура текста на италијанском језику
AKADEMIJA OXFORD – Јагодина

Визуелизација и техничка поставка изложбе
Архив Војводине

Обрада докумената
Татјана Цавнић

Поводом обележавања 140 година дипломатске сарадње Србије и Италије, Архив Војводине је поставио тематску изложбу под називом „Србија у очима италијанске дипломатије 1878–1908” – изложба реплика италијанских дипломатских докумената из Историјског дипломатског архива у Риму, ауторке др Јоване Иветић. Овом изложбом желимода представимо развој дипломатских односа Србије и Италије, који се од самог почетка није базирао само на политичкој основи, већ и на културној и трговинској сарадњи, о чему сведочи велики број италијанских конзуларних представништава у Србији и српских представништава у Италији.

Scroll to Top