Стеван Рајчевић

Стеван Рајчевић

Стеван Рајчевић (Смоковић, 1944 – Футог, 2020), професор историје, архивски саветник, директор Историјског архива Града Новог Сада (1984–2003) и директор Архива Војводине (2003–2013). Био је иницијатор обнове рада Друштва архивских радника Војводине 2004. године и публиковања часописа Архивски анали. Обновио је сарадњу са бившим републикама СФРЈ и Мађарском.

Scroll to Top