Аутентичност електронских докумената (ICA Студија 13-2)


АУТЕНТИЧНОСТ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА: ИЗВЕШТАЈ ПРИПРЕМЉЕН ЗА UNESCO И МЕЂУНАРОДНИ АРХИВСКИ САВЕТ

Аутор: Лаура Милар, представница Међународног повереништва за управљање документима

Нови Сад, 2020.

Scroll to Top