УБИТИ ИМ НИЈЕ БИЛО НИШТА

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Дизајн књиге
Татјана Цавнић

Слике на корици
Бранислав Миоковић, Молитва (2018)
Путовање у прошлост (2019)

Лектура
Весна Башић

Прелом
Татјана Цавнић

Драгољуб Војновић, рођен 1942. године, пензионисани просветни радник из Боботе – Вуковар, РХ, објавио је следеће књиге:

• Ћирићева улица – Цигански сокак (2012)
• Пред подне било (поезија за децу, 2013)
• Породичне приче (2015)
• Бела ми застава у руци. Има умирања – смрти нема (збирка поезије, објављена са покојним сином Ђорђем, 2016)
• Беле маце – две пуначке (поезија за децу, 2019)
• Србине, исели се – епиграми или нешто између (2020)
• Васја мачак (поезија за децу, 2021)

Живи и пише у Боботи.

Scroll to Top