3. Конгрес архивских радника Босне и Херцеговине у Лакташима

3. Конгрес архивских радника Босне и Херцеговине у Лакташима

У организацији Архивистичког удружења БиХ од 5-7 јуна 2019. године одржава се конгрес у Лакташима у Босни и Херцеговини, којем су присуствовали директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, помоћник директора Милена Поповић Субић, руководилац Одељења за сређивање архивске грађе и регистратурског материјала Љиљана Дожић и  и архивски саветник Данијела Бранковић. Поред излагања својих реферата, др Кузмановић је обавио разговоре са директором Архива Босне и Херцеговине Сашом Клепићем, директором Архива Републике Српске мр Бојаном Стојнићем, директором Генералне дирекције Државног архива Републике Турске Угуром Уналом (Ünala), директором државног Архива Загреб др Дарком Рупчићем, директором Покрајинског архива у Марибору Иваном Фрас и директором Историјског архива Цеље др Борут Батагелом, са којима је договорена будућа сарадања на истраживању архивске грађе и размена архивиста и рестауратора. Током конгреса потписан је споразум између Државног архива Републике Турске и Архива БиХ о дигитализацији архивске грађе из османског периода. У наставку се налази програм конгреса са архивистичким и историјским темама.

Scroll to Top