5. дани ICARUS-а у Хрватској и 23. ICARUS годишња конвенција

5. дани ICARUS-а у Хрватској и 23. ICARUS годишња конвенција

INTERACTIVE ARCHIVES:
DIGITAL CHALLENGES & COLLABORATIVE NETWORKS

Пула, 27–29. март 2019.


Од 27. до 29. марта 2019. у Пули (Хрватска) одржани су 5. дани ICARUS-а у Хрватској и 23. ICARUS годишња конвенција под називом „Interactive Archives: Digital Challenges & Collaborative Networks”. У име Архива Војводине који је члан ICARUS-a, скупу су присуствовали виши архивисти Дејан Маодуш, руководилац Групе информациони систем и Драгана Катић, архивист на сређивању архивске грађе и регистратурског материјала, те архивски саветник Љиљана Дожић, руководилац Одељења за сређивање новије архивске грађе и регистратурског материјала.

Скуп су отворили Влатка Лемић, председница ICARUS-a у Хрватској и Thomas Aigner, члан Извршног одбора ICARUS-a, који је уједно представио и пројекат „Time machine”, један од најамбициозније замишљених пројеката о европској култури и идентитету који има за циљ да симулира прошлост мапирањем 2.000 година европске историје трансформишући километре архивске грађе из архива и музеја у дигиталне информационе системе.

Програм је настављен сесијом „Изазови и перспективе информационог друштва”, где је било речи о популаризацији дигиталне писмености и развоју дигиталних вештина у Хрватској, те о хрватској националној инфраструктури за репозиторије с подршком за податке (ДАБАР). Сесија је завршена посебно занимљивим предавањем које је одржала Anne Gilliland, професор са UCLA универзитета из Лос Анђелеса (САД), у којем је дала кратак преглед садржаја које би било потребно савладати кроз архивистичко образовање.

У послеподневном делу програма скуп се бавио темом „Архиви на дигиталном путу”, у оквиру које су излагачи из различитих европских држава изнели искуства својих архива у дигитализацији и презентовању дигиталних садржаја.

Први дан је завршен разгледањем културно-историјских знаменитости града Пуле.

Другог дана скупа програм је почео у три паралелне сесије: „Пројекти и сарадње – поглед изнутра”, у оквиру које је представљено неколико пројеката који су настали као резултат сарадње различитих установа; „Архиви свуда око нас”, где је било речи о различитим приступима представљању архивске грађе и архива кроз искуства неколико установа и Транскрибус радионица. После паузе, програм је настављен у две паралелне сесије: „Окупљање Time Mаchine сарадничке мреже”, где је представљено неколико потпројеката у оквиру Times Machine пројекта и „Изградња заједничке информационе инфраструктуре”, у оквиру које су изнета различита искуства у дигитализацији, заштити и презентацији писане културне баштине неколико установа културе из Хрватске, Србије и Македоније.

Послеподневни део другог дана скупа одвијао се у две паралелне сесије: „Сарадничке мреже”, у оквиру које су изнета различита искуства и погледи на дигитализацију, презентацију и отворени приступ историјских извора, и „Окупљање топотека сарадничке мреже”, која се бавила искуствима у оквиру Топотека пројекта.

Други дан скупа завршен је посетом Двиграду и Државном архиву у Пазину, те свечаном вечером.

Трећег дана програм је почео у две паралелне сесије: „Културна баштина и интерактивни архиви – креативни европски пројекти”, у оквиру које су представљени различити европски пројекти који имају за циљ представљање културне баштине, и „Револуција у приступу историјским документима”, у оквиру које су размењена искуства у дигитализацији и презентацији историјских докумената. После паузе рад је настављен у две сесије: „Представљање архива новој и старој публици”, где је било речи о новим видовима представљања архива и архивске делатности заинтересованим корисницима, и „Архиви и академска заједница”.

Послеподневни програм се одвијао у две паралелне сесије: „Блага и приче из архивских фундуса и специјалних збирки”, у оквиру које су излагачи представили архивску грађу која се не чува у архивима, и „Сараднички мрежни алати – поглед изнутра”, која се бавила неким новим достигнућима у развоју мрежних алата.

Скуп је завршен посетом учесника Историјском и поморском музеју Истре у Пули.  

Scroll to Top