70 ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

У Ремсу (Француска), 7. маја 1945. потписан је Претходни протокол о безусловној капитулацији свих немачких оружаних снага, а сутрадан 8. маја, у присуству представника четири велике силе победнице (СССР, САД, Велика Британија и Француска) званично је потписан акт о безусловној капитулацији свих немачких снага, са важношћу од 9. маја. Тиме је званично завршен Други светски рат у Европи победом антифашистичке коалиције.

70 ГОДИНА ОД ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

У Ремсу (Француска), 7. маја 1945. потписан је Претходни протокол о безусловној капитулацији свих немачких оружаних снага, а сутрадан 8. маја, у присуству представника четири велике силе победнице (СССР, САД, Велика Британија и Француска) званично је потписан акт о безусловној капитулацији свих немачких снага, са важношћу од 9. маја. Тиме је званично завршен Други светски рат у Европи победом антифашистичке коалиције.

Како су изгледали ови пресудни дани светске историје и како су се они одразили на југословенске прилике, погледајте кроз одабране чланке дневног листа Политика из периода 8–10. маја 1945. године и одабрану архивску грађу Архива Војводине.

Scroll to Top