2011. Архив Војводине 1926-2011. године кроз одабрану архивску грађу

Поводом 85 година постојања Архива Војводине 14. септембра 2011. године отворена је изложба Архив Војводине 1926─2011. године – кроз одабрану архивску грађу. Изложбу је отворио Милорад Ђурић, покрајински секретар за културу и јавно информисање. На отварању изложбе присутне госте су са радом Архива упознали Стеван Рајчевић, директор Архива Војводине и Нада Борош, директорка Историјског архива Зрењанин.

На изложби су делатност и рад Архива приказани хронолошки, од 1926. године до данас пратећи историјски развој Архива Војводине, кроз пет целина: Државна архива у Новом Саду 1926─1941; Војвођанска архива 1946–1951; Државна архива АПВ 1951─1958; Историјски архив АПВ 1958─1970; Архив Војводине 1970─2011. Изложба илуструју све фазе архивистичког рада од заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива преко пријема, њеног смештаја у депо, сређивања и обраде, до коришћења и публиковања архивске грађе. Реализацију изложбе помогли су Министарство културе, информисања и информационог друштва и Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање.

Изложбу прати богато илустрован каталог и CD презентација

Scroll to Top