Архив Војводине – Добродошли на нашу интернет презентацију

Arhiv VojvodineArhiv VojvodineArhiv Vojvodine

Својим постојањем и радом, Архив Војводине стварно и симболички сведочи о националном и културном идентитету, историјској и правној заснованости државног постојања и континуитета, о истинској уклопљености у европско цивилизацијско искуство.

Архив Војводине је 2013. године, Одлуком Владе Републике Србије (Службени гласник РС 41/2013) стекао статус установе културе од националног значаја.

Адреса: Архив Војводине,
Република Србија, АП Војводина,
21101 Нови Сад,
Жарка Васиљевића 2А

Телефон: +381 21 4891 800
Факс: +381 21 522 332
Е-mail:
info@arhivvojvodine.org.rs

 

Scroll to Top