БАЧКА ЕПАРХИЈА – НОВИ САД 1775–1944.

БАЧКА ЕПАРХИЈА – НОВИ САД 1775–1944.


 Ненад Предојевић БАЧКА ЕПАРХИЈА – НОВИ САД
1775–1944.

Аналитички инвентар, Нови Сад, 2022.
Издавач
Архив Војводине, Нови Сад, Жарка Васиљевића 2А
www.arhivvojvodine.org.rs
За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор
Стручни сарадник за обраду грађе на немачком и енглеском језику
Љиљана Бубњевић, виши архивист
Стручни сарадник за обраду грађе на мађарском језику
Жужана Мезеи, виши архивист
Припрема
Александар Павловић

Комплетно издање можете прелистати на следећем линку.

Scroll to Top