БИЗМАРК И СРБИЈА ТОКОМ 1866. ГОДИНЕ

Издавачи
ПРОМЕТЕЈ, Нови Сад
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад

За издавачe
Зоран Колунџија, директор ИК Прометеј
др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Уредник
Зоран Колунџија

Наслов оригиналног издања
Hermann Wendel
Bismarck und Serbien im Jahre 1866 : auf Grund der Akten des
Auswärtigen Amts zu Berlin, des Haus-, Hof- und Staatsarchivs zu Wien
und des Serbischen Staatsarchivs zu Belgrad, Berlin, O. Stollberg, 1927.

Превела
Бранкица Јовановић

Херман Вендел је 1927. на основу докумената из немачких, аустријских и српских архива тематизовао једну епизоду из историје Балкана и његов текст у преводу Бранкице Јовановић носи назив „Бизмарк и Србија током 1866. године“. Упркос повременим непрецизностима и неутемељеним премисама аутора, занимљиво је (и поучно) сазнати како и по којим критеријумима су тада биле подељене улоге између Немаца (Пруса), Аустријанаца, Италијана, Мађара, Срба и, у одређеној мери, и Хрвата (в. доле). Занимљиво је (и поучно) истовремено, да је управо у то време око 1860. државно вођство Кнежевине Србије, кнез Михајло Обреновић и његов министар спољних послова
Илија Гарашанин, показало изузетну мудрост и далековидост, чак и при опхођењу са једним таквим велемајстором политичког шаха, какав је био „гвоздени канцелар“ и архи-текта немачког рајха Ото фон Бизмарк. Овај аспект заслужује нешто ближе разматрање.

Scroll to Top