ДЕПОРТАЦИЈА БАЧКИХ ЈЕВРЕЈА 1944. ГОДИНЕ

Тодоровић, Владимир, Александар Бурсаћ, Петар Ђурђев: Депортација бачких Јевреја 1944. године, Архив Војводине, Нови Сад 2019.

ДЕПОРТАЦИЈА БАЧКИХ ЈЕВРЕЈА 1944. ГОДИНЕ

Приредили: Владимир Тодоровић, Петар Ђурђев и Александар Бурсаћ

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Др Драгана Бедов

Рецензент
Др Бранислав Поповић

Нови Сад, 2019.

Scroll to Top