ДИЧНА СРПКИЊА – СТОЈА КАШИКОВИЋ

Петронијевић, П. Душан: Дична Српкиња – Стоја Кашиковић, Архив Војводине – Архив Републике Српске, Нови Сад – Бањалука 2023.

ДУШАН П. ПЕТРОНИЈЕВИЋ
ДИЧНА СРПКИЊА – СТОЈА КАШИКОВИЋ

БИБЛИОТЕКА
ПОС ЕБНА ИЗДАЊА

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Кристијан Обшуст

Рецензенти
Проф. др Љубиша Деспотовић
Др Вања Глишин

Лектура
Ивана Гачић

Прелом
Александар Павловић

Штампа
Сајнос, Нови Сад

Тираж
300

Као што су обавештајни послови обавијени велом тајне, тако су и обавештајци, а посебно обавештајни агенти, врло често осуђени на анонимност. За њихов идентитет и рад најчешће се сазна када их противничка страна открије или тек након њихове смрти. Њихови успеси остају непознати савременицима, а често и историчарима. Такву судбину је доживела и Стоја Кашиковић, најуспешнији српски обавештајни агент у Сарајеву у годинама пре Великог рата. Њен допринос српским победама над аустроугарском војском 1914. године и херојско држање пред аустроугарским судом донедавно су били непознати српској јавности. Стоја Кашиковић је помињана у малом броју радова, али углавном као супруга Ни- коле Кашиковића, уредника часописа Босанска вила и чланица српских добротворних друштава у Босни и Херцеговини.

Scroll to Top