Директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић на Саветовању у Араду

Директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић на Саветовању у Араду

Дана 20. 12. 2018. године директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић присуствовао је Савету арадске жупаније у Араду. Савет под називом ,,Културно саветништво Активаријума – Дунав–Криш–Мориш–Тиса еврорегије („Cultural Consortium – DKMT Euroregion) обухватао је будуће заједничко деловање пограничних жупанијских Савета република Румуније, Мађарске и Србије, у циљу заједничког учествовања у културним пројектима, као и побољшавању регионалне сарадње, развоју односа на пољу економије, образовања, културе, здравства, науке, спорта итд.

Посебно се истицала заједничка сарадња у развојним инфраструктурним програмима Европске регије ка интеграцији у модерне европске трендове.

 

 

Scroll to Top