ДОГОВОРЕНА САРАДЊА СА УДРУЖЕЊЕМ СЛОВАЧКИХ АРХИВИСТА

ДОГОВОРЕНА САРАДЊА СА УДРУЖЕЊЕМ СЛОВАЧКИХ АРХИВИСТА

У петак 31. 3. 2023. године делегација Архива Војводине (директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, помоћник директора Кристијан Обшуст и оператер у процесу дигитализације Владимир Мучибабић), одржала је радни састанак са директорком специјализованог Архива Републичког завода за заштиту споменика културе Словачке Републике (Archív Pamiatkového úradu SR), државном саветницом и председницом Удружења словачких архивиста (Spoločnosť slovenských archivárov) др Мартином Оросовом (Mgr. Martina Orosová, PhD).

Након презентације основне и пројектне делатности Архива Војводине и упознавањем са радом Удружења словачких архивиста, договорена је стратешка сарадња између Архива Војводине и Удружења на следећим пољима деловања: међуархивска, научна и образовна сарадња у циљу међусобне размене искустава архивиста и других стручних радника и конзерватора а у примени нових технологија у заштити и презентацији архивске грађе; организације међусобних посета архивиста и стручних радника; осмишљавање заједничких пројеката и конкурисање за средства у организацијама на територији Републике Србије и Републике Словачке, као и заједничко аплицирање за међународне пројекте и фондове; организовање заједничких догађаја (изложбе, конференције, саветовања и стручно усавршавање); омогућавање истраживања архивске грађе у складу са важећим прописима у обе земље и по правилима истраживачког рада у архивима; истраживање архивске грађе о посебним темама од интереса за једног од потписника; размена копија (микрофилма, скенираних докумената и дигиталних записа); размена публикација, као и учествовање архивиста као предавача на научним конференцијама које организује Удружење словачких архивиста или Архив Војводине. Током састанка уједно су конкретизовани заједнички краткорочни пројекти у контексту сарадње архивиста из Републике Србије и из Словачке Републике, односно међусобно учешће на архивистичким конференцијама у Словачкој Републици, као и у Републици Србији. 

Scroll to Top