Др Небојша Кузмановић

Др Небојша Кузмановић

Небојша Кузмановић је рођен 10. октобра 1962, у Градачцу (БиХ). Школовао се у Боботи (основна школа), Вуковару и Осијеку (РХ), где је завршио Средњу економску школу. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду 1988, магистрирао 2001, на Катедри за српску и упоредну књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, а 2009. године је, на истом факултету, одбранио докторску дисертацију „Српско-словачке књижевне и културне везе у доба романтизма” и стекао звање доктора књижевних наука.

Био је помоћник главног уредника новосадског студентског листа Гаудеамус 1988. и 1989. године, и уредник у Књижевној заједници Новог Сада од 1989. до 1994. године. Радио је у уредништвима часописа КрововиПисац и Адреса. Издавачку кућу Источник основао је 1994, и водио је до 1998. године. Од 1995. године члан је Друштва књижевника Војводине. За главног и одговорног уредника Књижевног клуба ДИС из Бачке Паланке, изабран је 1999. године. Крајем 2001, основао је у Бачкој Паланци часопис за културу, књижевност и уметност Сунчаник, и био главни и одговорни уредник. Од 2003. године  био је главни и одговорни уредник Друштва за науку и стваралаштво Логос. Од 2002. године члан је Матице српске и Матице словачке. Небојша Кузмановић је 2012. изабран за првог председника Друштва чланова Матице српске – Бачка Паланка. Од 2019. члан је Удружења књижевника Србије.

Есеје, приказе, стручне и научне радове објављује од 1986. године у новосадским часописима и листовима: ПољаСавременостЛетопис Матице српске, Култура полиса, То јестГлас омладинеСтав и Дневник, затим у сремскокарловачким Крововима, београдском Савременику, КњижевностиЗбиљи, Вуковој задужбини, и Даници, суботичкој Лучи, шамачком Коридору, мариборском Контакту, подгоричком листу Овдје, у панчевачком часопису за књижевност, културу и уметност Свеске, онлајн часопису Балкански књижевни гласник, Београд, ромском часопису Реч Рома (Alav e Rromengo), првом словеначком онлајн часопису Locutio, Љубљана, Гајдобранском Изворнику и Бачкопаланачком Сунчанику. Објављивао је у словачком књижевном часопису Нови живот (Novy život) – Бачки Петровац, листу Hlas Ľudu (Глас народа), а у часописима у Републици Словачкој – Нови дан (Novy den, Братислава), Култура (Kultura, Братислава), Књижевни магазин (Literárny týždenník, časopis Spolku slovenských spisovateľov, Братислава), Словачке народне новине (Slovenske narodne noviny, Мартин), часопис Slavica Slovaca, Братислава и Словачка (Slovensko) – лист Матице словачке из Мартина.

До сада је објавио преко две стотине стручних и научних радова и следеће књиге:

 1. Боје бунила(песме), То јест, Филозофски факултет, Нови Сад 1989.
 2. Душа Србије(зборник беседа Николаја Велимировића), I издање КЗНС 1993, II издање Источник, Невкош, Октоих, Нови Сад–Подгорица 1995; III издање Добрица књига, Нови Сад 2000.
 3. Кјеркегорове сфере егзистенцијеКровови, Сремски Карловци 1997. године; II издање:  Логос– ДИС, Бачка Паланка 2003.
 4. Имитације(зборник филозофских записа Милана Ковачевића), Источник, Нови Сад и  Кровови, Сремски Карловци 1998.
 5. Бочар(монографија насеља), коаутор, ПМФ Нови Сад и МЗ Бочар 1998.
 6. Птоломејски обрт (књига антрополошко-филозофских есеја), ЛДИЈ Ветерник, 1999.
 7. Ка словенском истолику(списи о књижевности), Атом Бачка Паланка, Кровови Сремски Карловци, Калеком Београд 2000.
 8. Сусретање култура(Српско-словачке књижевно-културне везе Риста Ковијанића), Логос, ДИС, Матица словачка, Бачка Паланка 2004; II издање 2005.
 9. Бобота 1269–2005. (монографија насеља), коаутор, издавачи Општина Трпиња – Месни одбор Бобота и ДНС Логос, Бачка Паланка 2005.
 10. Вредносне оријентације младих(зборник радова), коаутор, ДНС Логос, Бачка Паланка 2005.
 11. Stretavanie kultur(Српско-словачке књижевно-културне везе, превод на словачки језик Павел Матух), Матица словачка, ДНС Логос и КК ДИС, Бачка Паланка 2006.
 12. Srbi a Slovaci,  друго измењено и допуњено издање (Српско-словачке књижевно-културне везе, превод на словачки језик Павел Матух), Матица словачка,  ДНС Логос и КК ДИС, Бачка Паланка 2008.
 13. Буђење парламентаризма(Књига интервјуа и осврта на увођење парламентаризма у Србију и Југославију), Логос, Бачка Паланка 2010.
 14. Романтизам у српско-словачким културним везама,  Мало историјско друштво, Нови Сад; Друштво за науку и стваралаштво Логос, Бачка Паланка 2011.
 15. Српски источнициИстакнуте личности ВуковараБачке Паланкеи Белог Манастира, коаутор, Српски културни центар, Вуковар 2015.
 16. Српске духовне вертикалеИстакнуте личности бачкопаланачког краја, Градска библиотека, Нови Сад и Друштво чланова Матице српске, Бачка Паланка 2016.
 17. Нађмеђерска долина смрти Риста Ковијанића, Прометеј, Нови Сад иSpolok Srbov na Slovensku, Братислава 2016.
 18. Филозофске мрвице, Прометеј, Нови Сад 2016.
 19. Liberamicorum, огледи и критике о делима Небојше Кузмановића, Прометеј, Нови Сад 2017.
 20. Filozoficke omrvinky, Spolok slovenských spisovateľov, Spolok Srbov na Slovensku, Bratislava, Prometej Novi Sad 2018.
 21. Гудовац – Пут злочина, Архив Војводине, Нови Сад, Српско народно вијеће – Архив Срба у Хрватској, Загреб 2019.
 22. Колективни идентитети Словака у Србији(значај словачких културних и просветних институција и конфесионалног идентитета за конструисање и рефлексије националног идентитета Словака у Србији), Обшуст Кристијан, Кузмановић Небојша, Архив Војводине, Нови Сад 2019.
 23. Нађмеђер – епопеја српског страдањаVel’ký Meder – epopéja srbského utrpenia (друго измењено и допуњено издање), Архив Војводине, Нови Сад, Прометеј, Нови Сад, Удружење Срба у Словачкој, Братислава 2020.

Учешће на научним конференцијама и стручним скуповима:

 1. Међународна научна конференција „Slovensko-juhoslovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy”, Организатор: Katedra slovanskych filologii, Filozofická fakulta,  Univerzitet Komenskeho, Братислава, Словачка 10–11. мај 2001. Реферат: „Вредност и границе Ковијанићевих истраживања српско-словачких књижевних веза”
 2. Научни скуп „Српско питање и србистика”, организатор Покрет за обнову србистике, Нови Сад 23. и 24. новембар 2007.  Реферат: „Српско-словенско заједништво”
 3. I европски конгрес Матица словенских народа, Мартин (Turčiansky Svätý Martin) Словачка, од 26. до 28. марта 2007. године. Реферат: „Срби, Словени и Европа”
 4. Међународна научна конференција о НАТО бомбардовању Србије (Monocentric model of Globalization and its Destructive role at balkans and over the whole World); организатори: Московски државни трговачко-економски универзитет, Универзитет за међународне односе (МГИМО) Министарства иностраних послова Русије, Међународна академија за националну безбедност – Москва, Српско учено друштво – Ниш. Москва 30–31. мај 2008. Реферат: „Скривање нескривеног – културолошки аспект”
 5. „Z dejín slovensko-srbských vzťahov” – medzinárodnа vedeckа konferenciа, oрганизатори: Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Spolok Srbov na Slovensku, Collegium historicum – Spoločnosť priateľov histórie a humanitných vied, Veľvyslanectvo Srbskej republiky v SR. Filozofická fakulta UK v Bratislave. Братислава 4. новембар 2011. Студија: „Prispevki k životopisu Rista Kovijanića”
 6. „Srbsko-slovenske vztahy – z histórie, súcasnosti a budúcnosti” – medzinárodnа konferenciа, Spolok Srbov na Slovensku, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, pod záštitou Veľvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike a rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Трнава 4. октобар 2013. Рад: „Српско-словачка књижевна прожимања”
 7. Међународна научна конференција: „Личности војвођанског простора. Војвођански простор у контексту европске историје. People of the Vojvodina Region. The region of Vojvodina in the context of european history”, Бачка Паланка, 23. новембар 2013. Реферат: „Српске духовне вертикале – истакнуте личности бачкопаланачког краја”
 8. Међународна конференција „Словаци и Срби – историја и садашњост”, Скупштина АП Војводине, Нови Сад 9–10. мај 2014 (организатори: Национални савет словачке националне мањине, Матица словачка у Србији, Словачка евангеличка а. в. црква у Србији). Рад: „Српска елита на школовању у Словачкој”

Кузмановић је 2004. године добио највише општинско признање – Октобарску награду Општине Бачка Паланка за област друштвених делатности и за развој мултикултуралних веза и односа; 2005. године Признање Општине Трпиња (РХ) за посебан допринос у очувању културног идентитета и повезивању српске етничке заједнице са Матицом; 2008. године Златну значку КПЗ-а Србије и Министарства за дијаспору Владе Републике Србије за „несебичан, предан и дуготрајан рад и стваралачки допринос у ширењу културе”; 2009. Повељу Задужбине „Петар Кочић” из Бања Луке за допринос и помоћ у развијању међународне културне сарадње; 2010. године угледну награду Културног центра из Сремских Карловаца – Павле Марковић Адамов, „за допринос осветљавању српско-словачких веза”; 2012. године добио је највише признање које додељује Матица словачка у Србији на „Словачким народним свечаностима” – „Dakovny diplom”. На Међународној научној конференцији „Словаци и Срби – историја и садашњост”, која је одржана у Новом Саду, 2014. године у Скупштини АП Војводине, Небојша Кузмановић је добио медаљу „Светозар Милетић”, коју додељује Удружење Срба у Словачкој; 2015. добио је годишњу награду Друштва новинара Војводине „Димитрије Фрушић”; 2018. Плакету Заједничког већа српских општина у Вуковару; 2019. Медаљу Министарства културе Републике Словачке, коју му је доделила министарка културе Словачке и Повељу Капетан Миша Анастасијевић, коју додељују Универзитет у Новом саду, Привредна комора Војводине и Media Invent из Новог Сада; Небојшу Кузмановића је 2020. године председник Републике Србије одликовао Сретењским одликовањем –  Златном медаљом за заслуге.

По завршетку Филозофског факултета Кузмановић је од 1986. године радио у књижари „Нолит“, у Новом Саду, као књижар. Од 1989. је био запослен у „Књижевној заједници Новог Сада“, као уредник; приватну издавачку кућу „Источник“, основао је 1994. и водио је до 1997. године. Од 1997, радио је у општинској управи Општине Бачка Паланка, на пословима референта за културу, просветног инспектора и начелника за друштвене делатности. Скупштина АП Војводине га је 2016. поставила за заменика секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Oд јуна 2018, године Небојша Кузмановић је директор Архива Војводине у Новом Саду.

Комплетна Био-библиографија доступна је на: https://nebojsakuzmanovic.home.blog/biografija/

Scroll to Top