Жене у парламентарном животу Војводине 1918–2018. Промоција књиге

Информациони систем АРХИС представљен архивима у Србији


Јединствени информациони систем за дигитализацију, управљање и чување архивске грађе (АРХИС), на чијем су развоју радили стручњаци Архива Србије, представљен је данас у Министарству културе и информисања представницима архива у Србији. Присутнима се обратио Дејан Масликовић, помоћник министра културе за развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности, а презентацију је одржала др Љубинка Шкодрић, архивски саветник.

У 2019. години информациони систем (АРХИС) биће имплементиран у све архиве у Србији и чиниће саставни део рада запослених у архивима. Информациони систем је техничко-технолошки систем за управљање документима усклађен са стандардима и препорукама специјализованих међународних организација, који омогућава одговорну, ефикасну и систематску контролу стварања, примања, евидентирања, архивирања, чувања и коришћења докуменaта, у неограниченом временском периоду. Током презентације одржане у Министарству културе представљени су подсистеми софтвера за сређивање и обраду архивске грађе, преузимање и смештај, библиотеку, конзервацију и дигитализацију. Најављено је да ће у наредном периоду бити уведени нови подсистеми, чијим увођењем ће бити употпуњена целокупна архивска делатност.

Пројекат је успешно приведен крају и информациони систем је одлично оцењен од стране Владе и Министарства културе и информисања. Израда јединственог софтверског решења је резултат остваривања циљева Владе који се односе на дигитализацију и успостављање е-управе. Ови послови су предвиђени Правилником о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа и усаглашени са Нацртом закона о архивској делатности и архивској грађи.

Scroll to Top