ИЗ РУСИЈЕ С ЉУБАВЉУ – ПРИЧОМ КРОЗ РУСКЕ ГРАДОВЕ Књига друга

Војиновић, Остоја: Из Русије с љубављу – причом кроз руске градове, 2. књига, Архив Војводине, Нови Сад 2023.

Остоја Војиновић
ИЗ РУСИЈЕ С ЉУБАВЉУ – ПРИЧОМ КРОЗ РУСКЕ ГРАДОВЕ
Књига друга

БИБЛИОТЕКА
ПОСЕБНА ИЗДАЊА

За издавача
Др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић

Уредник
Весна Башић, архивски саветник

Дизајн корица
Павле Бајазет

Аутор карте
Александар Баранов

Прелом
Владимир Ватић, ГРАФИТ, Петроварадин

Штампа
САЈНОС, Нови Сад

Тираж
300 примерака

Scroll to Top