ЈЕЛИНИ СТАРОГ НОВОГ САДА КАО ДЕО ГРЧКЕ ДИЈАСПОРЕ

Јовичин, М. Мирослав: Јелини старог Новог Сада као део грчке дијаспоре, Архив Војводине, Нови Сад 2020.

Мирослав М. Јовичин
ЈЕЛИНИ СТАРОГ НОВОГ САДА КАО ДЕО ГРЧКЕ ДИЈАСПОРЕ
Друго, допуњено издање

Издавачи
Архив Војводине, Нови Сад
НВО „Трандафили”, Нови Сад

Главни и одговорни уредник
Др Небојша Кузмановић, директор

Рецензент
Проф. др Бранко Бешлин

Уредник
Милена Јовичин, председница

Стручни сарадници
Превод с мађарског Жужана-Марија Ковачев
Преводи с грчког Атанасија Миодраговић

Корице
Александар Павловић

Нови Сад, 2020.

Scroll to Top