Јавне набавке – Добра 2019

ЈН МВ 1.1.2/2019
Предмет јавне набавке, добра: Набавка рачунарске опреме

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈН МВ 1.1.2/2019
Предмет јавне набавке, добра: Набавка рачунарске опреме – МАЛА ВРЕДНОСТ – ЈН МВ 1.1.2/2019
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Рок за подношење понуда:
30.08.2019. године до 13.00 часова
Отварање понуда:
30.08.2019 у 14.00 часова

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Scroll to Top