Јавне набавке – Радови 2017

JН 03/17
Предмет јавне набавке, радови: Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације
(питања и одговори)
Конкурсна документација пречишћен текст
(са изменама и допунама)
Конкурсна документација пречишћен текст
(са другим изменама и допунама)
Појашњење конкурсне документације
(питања и одговори 2)
Редни број набавке: ЈН 03/17
Предмет јавне набавке, радови: Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине

Конкурсна документација пречишћен текст
(са трећим изменама и допунама)

Појашњење конкурсне документације
(питања и одговори 3)
 Појашњење конкурсне документације
(питања и одговори 4)
Појашњење конкурсне документације
(питања и одговори 5)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
Scroll to Top