Јавне набавке – Радови 2024

ЈНОП 06/24

Предмет јавне набавке, радова: ИЗВОЂЕЊЕ НОВИХ ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ У ЗГРАДИ АРХИВА ВОЈВОДИНE

Редни број набавке: ЈНОП 06/24
Предмет јавне набавке, радова: ИЗВОЂЕЊЕ НОВИХ ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ У ЗГРАДИ АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
22.03.2024. године до 11.00 часова
Отварање понуда:
 22.03.2024. у 11.00 часова

  1. Позив за подношење понуде
  2. Конкурсна документација
  3. Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка

Scroll to Top