Јавне набавке – Услуге 2020

ЈНОП  02/20
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПAЊА КЊИГА

Опис јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП  02/20
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГЕ ШТАМПЊА КЊИГА
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
16.11.2020. године до 12.00 часова
Отварање понуда:
16.11.2020 у 12.00 часова
Обавештење о додели уговора
Scroll to Top