Јавне набавке – Услуге 2023

ЈНОП 16/23
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГА ШТАМПАЊА ,,АНТОЛОГИЈЕ СРПСКИХ ПОЕМА”

Опис јавне набавкеПозив за подношење понудеКонкурсна документација
Редни број набавке: ЈНОП 16/23
Предмет јавне набавке, услуге: УСЛУГА ШТАМПАЊА ,,АНТОЛОГИЈЕ СРПСКИХ ПОЕМА”
Врста поступка: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Рок за подношење понуда:
18. 12. 2023. године до 09.00 часова
Отварање понуда:
 18. 12. 2023. у 09.00 часова
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу поступка  
Scroll to Top