Архив Војводине организујe РАДИОНИЦУ КАКО ИЗВРШИТИ ОБАВЕЗЕ ПО ЗАКОНУ О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

КАКО ИЗВРШИТИ ОБАВЕЗЕ ПО ЗАКОНУ О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Радионица ће се одржати у уторак 28. фебруарa 2023. године са почетком у 11 часова
у просторијама Привредне коморе Војводине, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11,
Мастер центар, службени улаз број 5, Мала сала број 14 (Милутин Миланковић)

 

Scroll to Top